Day

9 března, 2021
U nás se moc nehraje na oficiality a ředitelské tituly, "říká Jana Slováková, když komentuje postupný proces obměny vedení, který začal počátkem minulého roku, těsně před vypuknutím pandemie Covid-19".
Continue Reading

Follow us