Day

7 dubna, 2021
Nová Delta 52 od společnosti Komfi byla v Ottově tiskárně podrobena důkladným beta testům. Laminátor s tradičním názvem a kompletní inovací v nich dobře obstál a je v sériové výrobě.
Continue Reading

Follow us