NOVINKY
Nová Delta 52 od společnosti Komfi byla v Ottově tiskárně podrobena důkladným beta testům. Laminátor s tradičním názvem a kompletní inovací v nich dobře obstál a je v sériové výrobě.
Continue Reading
U nás se moc nehraje na oficiality a ředitelské tituly, "říká Jana Slováková, když komentuje postupný proces obměny vedení, který začal počátkem minulého roku, těsně před vypuknutím pandemie Covid-19".
Continue Reading
Tato soutěž oceňuje a podporuje ryze české firmy, jejichž export činil minimálně 20% tržeb. Porota vybírala z 213 společností, kdy 129 firem splnilo všechna kritéria soutěže. Tito úspěšní exportéři celkem zaměstnávají cca 14,5 tisíce lidí.
Continue Reading
Někdo vyžaduje k odpočinku klid a teplo rodinného krbu, jiní naopak potřebují další dril, zápřah, někdy až adrenalinové relaxování. Také proto je je polygrafie stále živá, dynamická, kreativní a zajímavá.
Continue Reading
Společnost KOMFI dodává svá řešení do celého světa a pravidelně své technologie upgradují a inovují, včetně implementace pokročilých automatizovaných prvků.
Continue Reading
1 2 3 4 5 6

Follow us