Přídavný nakládací stůl pro Junior 36

Přídavný nakladač rozšiřuje prostor pro ruční nakládání archů ve stroji Junior 36 a zvyšuje pohodlí obsluhy.

Přídavný perforátor na roli

Další perforátor je umístěn přímo na cívce. Používá se v případě silných fólií pro spolehlivější oddělení fólií a také ve specifických případech, kdy nelze použít standardní způsob řezání fólie před oddělením.

Přídavné rozfuky

Přídavné rozfuky, které jsou instalovány přímo na nakládací hlavě, napomáhají spolehlivému nakládání jednotlivých archů zejména digitálně tištěných materiálů. Tyto rozfuky využívají stlačený vzduch z centrálního distribučního okruhu, jsou vybaveny vlastními ventily, pomocí kterých může obsluha ovládat množství vzduchu, a mají také solenoidový ventil, který určuje, kdy by se rozfuky měly aktivovat.

antistatic bar

Antistatická lišta

Antistatická lišta je zařízení, které vybíjí statickou elektřinu vytvářenou při tření mezi laminovanou vrstvou a částmi stroje. Toto opatření zabraňuje problémům s navíjením archů na trhacím válcem a možným poškozením stroje. Lišta je umístěna na oddělovači přímo nad trhacím válcem.
skew wheel
skew wheel

Automatická směrovací kladka

Směrovací kaldka je jednotka instalovaná na konci stroje za trhacími válci, které vytvářejí vlnu na archu, který je laminován prostřednictvím otáčení válce a přítlačné síly válce. Vytváření vln na archu usnadňuje oddělení trhacími válci.
 
Činnost automatické směrovací kladky (montáž s otočným kolečkem) ve srovnání se standardním pevným uložením s válečkem používaným na všech laminátorech spočívá ve skutečnosti, že lišta s válečkem je vybavena pneumatickým válcem, který tlačí válec proti archu podle potřeby. Použití této možnosti je vhodné zejména pro dlouhé plechy, kde by trvalé lisování válečkem mohlo vést k tvorbě záhybů na plechu. V případě automatické směrovací kladky operátor definuje, jak dlouho by měla být vytvořena vlna a od jakého okamžiku, tj. kdy by měl být válec přitlačován proti archu. Válec je stlačen před pádem trhacího válce a je zvednut okamžitě po oddělení archu. Díky montáži s otočným kolečkem si může obsluha vybrat ze 3 režimů:
– válec trvale natlačený (funguje jako pevný válec),
– válec trvale otevřený(nepoužívá se),
– operátor vybere cyklus podle délky listu
stacker

Automatický stohovač (stohování na paletu)

Nabízíme automatický stohovač archů ve velikostech B1 a B2. Je to samostatná jednotka, která má být umístěna za laminátorem místo vykládacího stolu. Stroje jsou připraveny k vykládání archu ve variantě stohovače, takže jsou vybaveny detektorem oddělovače archu; tj. pokud není arch oddělený, stroj se zpomalí a následně zastaví, aby se zabránilo poškození archu.

Pomocný pístový kompresor

Dodáváme pomocný pístový kompresor zákazníkům, kteří nemají k dispozici dostatek místního stlačeného vzduchu.

Modul rastrování

Pro stroj Amiga 52 je k dispozici strukturovaný laminovací (rastrovací) systém ve formě samostatně dodávaných rastrovacích válců. Požadovaného provedení laminovaných archů je dosaženo nahrazením hladkého laminovacího válce rastrovacím válcem. Rastrování se provádí tímto způsobem společně s laminováním.

Nakladač laminovacích rolí

Nakladač laminovacích rolí je jednoduchý zvedací mechanismus pro snadnou výměnu fólie ve stroji. Výměna i velkých rolí může bez problémů zvládnout jedna osoba.
Spread roll

Výškově nastavitelný rozháněcí válec

Distribuční válec je umístěn mezi odvíjecí jednotku fólie a laminovacím válcem a zajišťuje rovnoměrné napnutí fólie před laminováním. Válec je navržen tak, aby pás fólie mohl být rovnoměrně napnut od středu směrem k okrajům před laminováním. Distribuční válec je výškově nastavitelný na straně obsluhy, což operátorovi pomáhá dosáhnout dokonalého nastavení role vzhledem k natažené fólii s výsledným dokonalým laminováním bez vrásek a záhybů. Tato konstrukce také eliminuje potenciální nerovnoměrné navíjení fólie od výrobce.

Nakladač a vykladač vysokých stohů pro Sagitta 76 (100 cm vč. palety)

Sagitta 76 může být vyrobena na zakázku ve “vysoké” konfiguraci, tj. S možností zpracování stohů s výškou až 100 cm. Tato varianta však znamená úpravu celého stroje, a proto dodáváme systém pro zpracování vysokého zásobníku pouze jako řešení na míru. Stroj má různé parametry a technické připojení kvůli odlišnému designu podavače a vykladače.
hot knife

Horký nůž

Horký nůž se používá k oddělení archů v případech, kdy nelze použít standardní postup. Horký nůž je elektricky zahříván a oddělování archů nastává až po stlačení nože rotačním pohybem jednotky proti laminovací fólii. Sestava horkého nože obsahuje ultrazvukový detektor, který monitoruje přesah archů, a pokud je indikováno přesah, je vyslán signál do nože pro oddělení.

In-line modul rastrování pro Sagitta 76

In-line rastrování na stroji Sagitta 76 je jednou z možností strukturované laminace (rastr). Modul rastrování je nainstalován již přímo jako součást stroje a je zabudován mezi laminovací a trhací jednotkou. Umožňuje vytvářet povrchové návrhy vyšší kvality na tiskovinách, protože proces probíhá současně s laminováním. Stroj pak bude vybaven laminovacími a přítlačnými válci ve standardní laminovací jednotce a také druhým přítlačným válcem společně s vyhřívaným rastrovacím válcem uvnitř rastrovacího modulu. Operátor pak může podle potřeby aktivovat buď první, nebo druhou sadu rolí. To znamená nulové nároky na čas a fyzickou námahu zákazníka při přechodu mezi úlohami ze standardní laminace na rastrování a naopak. V současné době nabízíme tento design pouze pro stroj Sagitta 76.

Střásací stůl

Střásací stůl je typ vykládacího stolu, který je vybaven vibračním motorem a tímto způsobem zajišťuje lepší stohování archů na stole. Střásací stůl je vyráběn ve velikostech pro archy B2 i B1 a je k dispozici pro různé modely strojů buď v základní konfiguraci, nebo jako volitelný doplněk místo pevného vykládacího stolu.

Rozfuky pro oddělování dlouhých formátů archů

Rozfuky pro oddělování dlouhých formátů archů, které jsou umístěny na obou stranách stohu (jak z ovládacího panelu, tak ze strany obsluhy), pomáhají oddělit jednotlivé archy od stohu při jejich nakládání pomocí hlavy. Rozfuky jsou přiváděny z vakuového čerpadla a jsou nepřetržitě v provozu. Přívod vzduchu do otevírání a zavírání těchto rozfuků může být ovládán obsluhou pomocí kulového ventilu. Tato možnost je vhodná pro nakládíní archů maximální velikosti při vysokorychlostním provozu.
Film slitter

Ořez fólie

Přídavný ořez fólie je umístěn přímo na roli. Využívá se, pokud není k dispozici fólie o požadované šířce. Řezačka  musí být umístěna v takové poloze, kde ořízne fólii přímo v roli na požadovanou velikost. Použití řezací jednotky může ovlivnit rychlost zpracování úlohy (stejným způsobem, jako je například hmotnost papíru); skutečné laminování se obvykle provádí při nižší rychlosti.

OTF modifikace (obtahovací fólie)

„Obtahovací fólie“ je řešení pro aplikaci fólie, které na digitálně tištěném listu vytváří zvláštní efekty (lesklé, barevné nebo kovové oblasti). Standardní laminátor je také vybaven navíjecí jednotkou, oddělovací lištou a nosným plechem. Fólie substrátu s povrchem citlivým na toner prochází zařízením stejným způsobem jako při standardní laminaci. Povrchová vrstva fólie ulpívá na plochách archů potištěných tonerem, zatímco bílé (tj. nepotištěné) oblasti zůstávají bez účinku v případě kontaktu fólie se zpracovaným substrátem. Po dokončení procesu se přenosová fólie navine na hřídel.

Plexi zásobník pro nakládání

Pomocný zásobník z plexiskla pro stroj Junior 36 je malý odkládací stůl instalovaný přímo do nakladače stroje. Tato pomocná jednotka je vhodná pro zákazníky, kteří na stroji zpracovávají úlohy s opakujícími se parametry zpracování (velikost listu, hmotnost papíru atd.). Bílé nebo jiné iniciační archy jsou uloženy v zásobníku a operátor je používá pro zahájení a ukončení úlohy tak, aby bylo dosaženo 100% zpracování úlohy.
Pressure roll

Přítlačný válec potažený polyuratanem

Přítlačný válec s polyuretanovým povrchem má vyšší tvrdost povrchu (90 shore) a delší životnost. Je vhodný zejména pro zpracování většího počtu úloh u archů s vyšší gramáží papíru – role je odolnější vůči opotřebení.
Spare part kit

Sada náhradních dílů pro preventivní údržbu

Set nejčastěji používaných dílů a dílů technologicky náročných na výrobu, které jsou nabízeny za sníženou cenu. Tento balíček lze zakoupit pouze společně s novým strojem.

PSA modifikace (samolepicí fólie)

Standardní laminátor je vybaven převíjecí jednotkou a přídavnou lištou pro laminování PSA (samolepicí fólií). Před vložením do laminovací jednotky se prokládací arch odstraní pomocnou lištou a navine se na navíjecí hřídel. Pro oddělení těchto materiálů musí být stroj vybaven létajícím nebo horkým nožem.

Předehřev archů

Laminátor může být vybaven systémem předehřívání IR. Infračervený ohřívač je umístěn před laminovacím válcem, tj. zahřívá potištěné archy před jejich laminováním. Zahřívání archů před laminováním přináší dobré výsledky zejména při laminování digitálně tištěných archů, když je toner opětovně aktivován teplem a výsledek laminace je výrazně vyšší.
 

Z technických důvodů musí být naklápěcí vodicí desky, které jsou jinak běžnými součástmi stroje, ze stroje odstraněny, pokud je namontován systém předehřevu.

Přítlačný válec potažený teflonem

Spodní přítlačný válec vyrobený z nelepivého materiálu je vhodný pro zpracování digitálně tištěných materiálů. Díky svým povrchovým vlastnostem se vyhýbá nepříjemným situacím s lepením archů na roli a přispívá k snadnější údržbě stroje. Teflonový přítlačný válec se standardně instaluje na finální sestavu stroje místo gumového přítlačného válce.
 
Doporučujeme pro laminátory určené k laminování digitálně tištěných archů, tj. pro řady Junior a Amiga.

Vibrační nůž

Vibrační řezací nože představují možnost systému pro oddělování archů na stroji Delta 52. Stroj Delta 52 je vybaven pouze vestavěným perforátorem v základní konfiguraci; vibrační nože představují pomocnou jednotku systému pro spolehlivější dělení fólie mezi archy vhodné zejména pro vysokorychlostní laminování.